ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.kz
3360.00 тенге
1 سال
N/A
3360.00 тенге
1 سال
.com.kz
3360.00 тенге
1 سال
N/A
3360.00 тенге
1 سال
.org.kz
3360.00 тенге
1 سال
N/A
3360.00 тенге
1 سال
.ru
1500.00 тенге
1 سال
N/A
1500.00 тенге
1 سال
.su
2740.00 тенге
1 سال
N/A
2740.00 тенге
1 سال
.com
4500.00 тенге
1 سال
N/A
4500.00 тенге
1 سال
.biz
4600.00 тенге
1 سال
N/A
4600.00 тенге
1 سال
.pw
3500.00 тенге
1 سال
N/A
3500.00 тенге
1 سال
.ws
10000.00 тенге
1 سال
N/A
10000.00 тенге
1 سال
.tv
11000.00 тенге
1 سال
N/A
11000.00 тенге
1 سال
.fm
35000.00 тенге
1 سال
N/A
35000.00 тенге
1 سال
.mobi
7000.00 тенге
1 سال
N/A
7000.00 тенге
1 سال
.tel
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.pro
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.xxx
30100.00 тенге
1 سال
N/A
30100.00 тенге
1 سال
.name
4500.00 тенге
1 سال
N/A
4500.00 тенге
1 سال
.asia
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.org
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.net
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.info
5600.00 тенге
1 سال
N/A
5600.00 тенге
1 سال
.az
6500.00 тенге
1 سال
N/A
N/A
.mx
23000.00 тенге
1 سال
N/A
23000.00 тенге
1 سال
.me
10300.00 тенге
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains